Portfolio Sergio Parounakian

About me

Mijn naam is Sergio Parounakian. Ik ben 26 jaar oud en woon in Groningen.
Mijn specialisaties zitten hem in het optimaliseren van websites en applicaties. Dit wordt gedaan door middel van user-centered design.
De diensten die verleend worden aan klanten kunnen variëren van het uitvoeren van een korte expertanalyse tot het houden van een compleet onderzoek waarbij een prototype opgeleverd zal worden aan de klant.